Cvičební řád | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Cvičební řád

Cvičební řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Technický výcvik

Pořadový výcvik

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Prováděcí předpisy

 

Cvičební řád jednotek požární ochrany

Technický výcvik

číslo název datum vydání
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
5. 3. 2007
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 5. 3. 2007
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 5. 3. 2007
     
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí,
přenášení technických prostředků a metodika výcviku
1. 12. 1996
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 1. 12. 1996
3 / OBEC Signály pro dodávku vody
Varovné signály
1. 12. 1996
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
1. 12. 1996
5 / OBEC Výcvik s hadicemi 1. 12. 1996
      
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 5. 3. 2007
2 / DR5 Postavení družstva 1+5 5. 3. 2007
3 / DR5 Nástupy družstva 1. 12. 1996
4 / DR5 Nástupy družstva za a před stroj
Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
1. 12. 1996
5 / DR5 Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel 1. 12. 1996
6 / DR5 Přívodní vedení 5. 3. 2007
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy 5. 3. 2007
8 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
5. 3. 2007
9 / DR5 Útočný proud B 5. 3. 2007
10 / DR5 Prodlužování a zkracování útočných proudů
Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
5. 3. 2007
11 / DR5 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS 5. 3. 2007
12 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 5. 3. 2007
13 / DR5 Dopravní vedení s přenosným navijákem 5. 3. 2007
14 / DR5 První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C 5. 3. 2007
15 / DR5 Útočný vysokotlaký proud 5. 3. 2007
16 / DR5 Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí 5. 3. 2007
17 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 5. 3. 2007
18 / DR5 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
5. 3. 2007
19 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
5. 3. 2007
20 / DR5 Výcvik s přívěsy 5. 3. 2007
21 / DR5 První útočný proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
5. 3. 2007
22 / DR5 Výcvik se seskokovou matrací 20. 12. 2005
23 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 5. 3. 2007
     
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 5. 3. 2007
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 1. 12. 1996
3 / DR3 Přívodní vedení 5. 3. 2007
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 5. 3. 2007
5 / DR3 Útočný proud od rozdělovače 5. 3. 2007
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje
Jednoduché vedení C od hydrantu
5. 3. 2007
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Útočný proud s pěnou na přiměšovač
5. 3. 2007
8 / DR3 Jednoduché vedení s přenosným navijákem 5. 3. 2007
9 / DR3 Dopravní vedení s přenosným navijákem
Útočný proud s přenosným navijákem
5. 3. 2007
10 / DR3 Útočný vysokotlaký proud 5. 3. 2007
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
5. 3. 2007
 12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí 5. 3. 2007
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 5. 3. 2007
14 / DR3 Výcvik s přívěsy 5. 3. 2007
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
5. 3. 2007
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
5. 3. 2007

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 16. 12. 2005
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 10. 10. 1997
3 / PŘV Základní povely na místě 16. 12. 2005
4 / PŘV Pohyb: Obraty a otáčení za pochodu 16. 12. 2005
5 / PŘV Nástupové tvary družstva 10. 10. 1997
6 / PŘV Pochodové tvary družstva 10. 10. 1997
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
10. 10. 1997
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
- pozdrav a oslovení tvaru
- oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
- příchod k nadřízeném mimo tvar na povel
18. 12. 2006
9 / PŘV Vzdávání pocty 18. 12. 2006
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
- podávání hlášení
- zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
- převzetí odměny
18. 12. 2006
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem v tvaru 16. 12. 2005
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu 16. 12. 2005
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 16. 12. 2005
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek PO 16. 12. 2005
15 / PŘV Nástupy družstev k soutěži 16. 12. 2005

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání
1 / VÝŠ Základy lanové techniky: Uzly 21. 12. 2004
2 / VÝŠ Sebejištění : Pracovní polohování 21. 12. 2004
3 / VÝŠ Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění 21. 12. 2004
4 / VÝŠ Slanění 21. 12. 2004
5 / VÝŠ Jištění další osoby 21. 12. 2004
6 / VÝŠ Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou 21. 12. 2004
7 / VÝŠ Jištění a sebejištění v záchranném koši 12. 12. 2012

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 42/2007 generálního ředitele HZS ČR 5. 3. 2007
  Pokyn č. 43/2007 generálního ředitele HZS ČR 12. 12. 2012
  Pokyn č. 56/2012 generálního ředitele HZS ČR 12. 12. 2012