Alternativní způsoby DDV - požární technika, prostředky, taktika | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dálková doprava vody

Alternativní způsoby DDV - požární technika, prostředky, taktika

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje taktické postupy při realizaci alternativních  způsobu DDV a nebezpečí, která mohou vzniknout.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Pomocné nádrže, hadicové vedení, dodávka vody do pomocných nádrží, systém pro dálkovou dopravu vody HFS MB Actros.

Studijní literatura: