Požár vozidel s alternativním pohonem | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Bojový řád » Požární zásah - analýza vybraných požárů

Požár vozidel s alternativním pohonem

Tato analýza se nezabývá konkrétní událostí, ale řeší obecné postupy při zásazích u těchto typů požáry, kdy je hořením zasaženo vozidlo s alternativním pohonem. Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG) a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a úmyslným zapálením.

Požáry vozidel s alternativním pohonem se v současnosti vyskytují velmi málo, nejčastěji JPO zasahují u vozidel, které používají pohon LPG. Způsob zásahu u těchto typů vozidel je prakticky totožný jako u vozidel s pohonem běžným, je však nutné počítat s určitými komplikacemi. Tyto jsou popsány v prezentaci.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

CNG, LPG, hybridní pohon, požár, vozidlo, vysokonapěťový rozvod

Odkazy: