Druhy stavebních výkresů, formáty výkresů, měřítka, popisy na výkresu | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Druhy stavebních výkresů, formáty výkresů, měřítka, popisy na výkresu

Přednáška obsahuje základní informace k tématu výkresy pozemních staveb. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými, resp. používanými druhy výkresů pozemních staveb, používanými normalizovanými formáty výkresů, skládání výkresu a také s používáním měřítek výkresu.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Formát výkresu, měřítko, pozemní stavby, skládání výkresu, stavební výkres

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN EN ISO 10209 Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
 • ČSN ISO 128-1 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled
 • ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
 • ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů
 • ČSN EN ISO 6428 Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
 • ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
 • ČSN EN ISO 7200 Technické výkresy – Popisová pole
 • ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
 • ČSN ISO 5455 Technické výkresy - Měřítka

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.: Technické kreslení, skriptum VŠB – TU Ostrava 1986
 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. ČVÚT, Praha, 2012
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství,
 • MONTANEX 2005
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Praha, 2002