Hasicí halony | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Hasicí halony

Halony nebo-li halogenderiváty uhlovodíků mají v průmyslové praxi velmi široké využití. Využívají se v chladících a klimatizačních zařízeních, chemickém průmyslu jako hasicí zařízení a v dalších oblastech. Nás bude samozřejmě zajímat jejich využití, výhody, nevýhody a případná omezení v hasební technice. V průmyslové praxi známe halogenderiváty uhlovodíků pod obchodním označením freony, v hasební technice pak jako halony. Halony byly využívány jako vynikající hasební prostředky jak v mobilních, tak stacionárních hasicích zařízeních, zejména při hašení v místech, kde voda může být přímo nebezpečná nebo může poškodit majetek. Výroba a použití halonu jsou zakázány s výjimkou odůvodněných případů, na které musí být uděleno povolení. Halony se však mohou vyskytovat v již existujících hasicích zařízeních, která nebyla zatím vhodným způsobem zneškodněna.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

halogenderiváty uhlovodíku, inhibice, koncentrace, halony, freony, skleníkový efekt, hašení, Montrealský protokol

Externí informační zdroje:

 • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
  ISBN 80-902001-0-9.
 • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
  171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
 • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.
 • ORLIKOVÁ, Kateřina, ŠTROCH, Petr. Hasiva klasická a moderní. Ostrava. 2002, 92 stran, SPBI. ISBN 80-86111-93-8.
 • //www.esto.cz/czech/halbank_mp.htm (Halony a další regulovaná hasiva
  v ČR - Legislativní úprava jejich používání)
 • //bezjedu.arnika.org/prumysl/clanek.shtml?x=300096 (Další zpřísnění Montrealského protokolu - překlad článku z Europe environment, 1999, č. 558, s. I/9 - 10.)