Mezinárodní právní předpisy upravující přepravu | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Mezinárodní právní předpisy upravující přepravu

Prezentace představuje příslušnou legislativu týkající se přepravy nebezpečných látek. Prezentace je rozdělena na přepravu silniční, železniční a vodní. Každá přeprava je vysvětlena z hlediska legislativy a jsou k ní přiřazeny příslušné předpisy a legislativa. Prezentace je doplněna vysvětlením některých dokumentů, a v závěru je uveden přehled zdrojů, které umožní získat informace o plném znění těchto dokumentů a taktéž jejich aktualizace.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Evropská dohoda, silniční přeprava, drážní přeprava, vodní přeprava, nebezpečné věci

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Sbírka zákonů – ADR/RID
  • Šenovský, M., a kol. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7.
  • Čapoun, T., a kol. Chemické havárie. Praha: MV ČR, 2009. 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.
  • www.mdcr.cz