Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - základy, svislé konstrukce | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - základy, svislé konstrukce

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy základových konstrukcí a zakreslováním základové konstrukce v půdorysu i řezu výkresu. Ve druhé části prezentace se seznámíte se zakreslováním svislých konstrukcí na výkrese.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Základy, svislá konstrukce, objekt, budova, konstrukční systém, půdorys, řez, stěna

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
  • ČSN EN ISO 128-20 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
  • ČSN EN ISO 4172 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
  • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
  • MONTANEX 2005
  • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I. Sobotáles. Praha 2005
  • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II. Sobotáles. Praha 2002