Zásady kótování, písmo na výkresu | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Zásady kótování, písmo na výkresu

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kótování a používání písma ve stavebních výkresech. V prezentaci si ukážeme základní pravidla kótování používané pro všechny druhy výkresů. Druhá část přednášky je věnována tématu druhy používaného písma a obecné požadavky na užívání ve stavební dokumentaci.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Čára, kóta, kótování, kótovací čára, odkazová čára, vynášecí čára, geometrický prvek, osa

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
 • ČSN EN ISO 3098-0 Technická dokumentace - Písmo - Část 0: Všeobecná ustanovení
 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN EN ISO 128-20 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
 • ČSN ISO 128-22 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.: Technické kreslení, skriptum VŠB – TU Ostrava 1986
 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. ČVÚT, Praha, 2012
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství,
 • MONTANEX 2005
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Praha, 2002