Normy znalostí - teze OP | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Normy znalostí - teze OP

K zabezpečení odborné přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů, příslušníků jednotek Záchranného útvaru HZS ČR, zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků, členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, se v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. j) a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zavádí normy znalostí hasičů. Normy znalostí hasičů (dále jen „normy znalostí“) stanovují minimální požadavky na odborné znalosti a dovednosti hasičů, uzpůsobené zastávané funkci, které jsou nezbytné pro jejich výkon práce a pro splnění úkolů stanovených jednotkám PO zákonem o požární ochraně.  Normy znalostí stanovují jednotný základ pro přípravu a posuzování osnov kurzů k získání odborné způsobilosti, kurzů k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a specializačních kurzů pro hasiče, pro přípravu ročních plánů jejich odborné přípravy a pro přípravu konspektů – podpůrných materiálů odborné přípravy. Normy znalostí nestanovují zdravotní, fyzické a další kvalifikační požadavky pro výkon práce hasičů, ani způsob ověřování stanovených znalostí a dovedností a vydávání příslušných osvědčení. To stanovují jiné normy a předpisy. Normy znalostí přizpůsobují obecné požadavky na odborné znalosti a dovednosti k výkonu práce hasičů v zastávané funkci tak, aby odpovídaly potřebám plnění standardních úkolů v jednotkách PO. Na základě výše uvedného MV - generální ředitelství vydalo Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů. Pokyn naleznete ZDE.


V souvislosti s výše uvedeným jsou platné tyto normy znalostí a teze odborné přípravy:
HZS ČR - HZS podniku:
1. Norma znalostí pro funkci velitel čety v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku
2. Norma znalostí pro funkci velitel družstva v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku
3. Norma znalostí pro funkci hasič v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku
4. Norma znalostí pro funkci hasič-strojník v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku
5. Norma znalostí pro funkci hasič-technik chemické služby v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku
6. Norma znalostí pro funkci technik chemické služby, chemik v jednotce HZS kraje, ZÚ HZS ČR a HZS podniku


SDH:
1. Norma znalostí pro funkci velitel družstva a velitel jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku
2. Norma znalostí pro funkci hasič v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku
3. Norma znalostí pro funkci strojník v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku, která disponuje CAS nebo AS
4. Norma znalostí pro funkci strojník v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku, která nedisponuje CAS nebo AS
5. Norma znalostí pro funkci technik technické a chemické služby v jednotce SDH obce nebo SDH podniku
6. Norma znalostí pro funkci technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce


Teze (témata) odborné přípravy:
1. Teze OP pro funkci hasič
2. Teze OP pro funkci strojník
3. Teze OP pro funkci velitel družstva