Posuzování požárního nebezpečí | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence

Posuzování požárního nebezpečí

Přednášky se zabývají rozsahem povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany v návaznosti na kategorii provozované činnosti. Jednotlivé části řeší členění činností podle míry požárního nebezpečí, rozsah povinností, postup určení podmínek požárního nebezpečí při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, způsob posuzování požárního nebezpečí při činnostech s vysokým požárním nebezpečím a druhy, obsah a způsob vedení dokumentace požární ochrany.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Členění činností podle míry požárního nebezpečí, činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, složité podmínky pro zásah, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)