Jednotky SDH obcí | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky SDH obcí

Zadejte nadpis článku

Osnovy kurzu - Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky SDH obcí

Vybraní členové jednotek SDH obcí, které jsou předurčeny k zásahům při dopravních nehodách absolvují specializační kurz „Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky SDH obcí“ v rozsahu 40 hodin, který je doplněn kurzem "Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek" v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této jednotky. Učební osnovy naleznete ZDE. 

Materiály ke stažení

V této sekci budou k dispozici podpůrné materiály zahrnující problematiku jednotek SDH obcí/podniků. Rovněž zde naleznete materiály sloužící k odborné přípravě jednotek PO. Prezentace z instrukčně metodických zaměstnání apod. naleznete ZDE.

Technik strojní služby jednotky SDH obce (T-STS JSDHO, 8 hod.)

Technik strojní služby jednotky SDH obce (T-STS JSDHO), kurz je určen pro členy jednotek SDH obcí, kteří v rámci výkonu služby vykonávají činnosti na úseku strojní služby, a jsou určeni velitelem jednotky SDH obce k plnění specifických úkolů v oblasti strojní služby. Jde o specializační kurz. Hlavním cílem je poskytnout teoretické i praktické informace z oblasti strojní služby, aby byl absolvent kurzu schopen samostatně organizovat a evidovat činnosti na úseku strojní služby jednotce SDH obce.

Technik dobrovolné jednotky PO (TCH-16)

Technik dobrovolné jednotky PO (TCH-16), kurz TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO je určen pro členy dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby. Hlavním cílem kurzu je připravit absolventa na výkon funkce technika dobrovolné jednotky PO teoreticky (organizace požární ochrany, dokumentace technické a chemické služby, podpora při zásahu jednotek PO v prostředí NL, sorbenty, hasiva) i prakticky (nasazování a kontrola osobních ochranných prostředků).

Osnovy kurzu - NDT-16 nositelů dýchací techniky

Nositel dýchací techniky; absolvují určení členové dobrovolné jednotky v kurzu „NDT – nositelů dýchací techniky“ v rozsahu 16 hodin. V rámci pravidelné odborné přípravy procvičí použití izolačních vzduchových dýchacích přístrojů nejméně jedenkrát za tři měsíce. Učební osnovy naleznete ZDE.

Základní - pravidelná odborná příprava členů

Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen "Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014").

Osnovy kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí

Odborná příprava k získání způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
Nové učební osnovy (S-40): Odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“, učební osnovy kurzu S-40 naleznete ZDE.

SHČMS - ÚHŠ, odborná příprava členů

MV - generální ředitelství HZS ČR určilo v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů,
-    Ústřední hasičskou školu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „ÚHŠ“) Jánské Koupele k provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015 (dále jen „odborná příprava“),
-    ÚHŠ Bílé Poličany k provádění odborné přípravy velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015.

Osnovy kurzu S-8

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

Stránky