Letečtí záchranáři | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Letečtí záchranáři

Záchrana osob pomocí vrtulníků ve spojení s lanovou technikou je v České republice, resp. v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky systémově cvičena a využívána od roku 1997. Vrtulníky jsou dnes již běžně a úspěšně využívány k záchraně osob v celé řadě zemí. Záchrana osob se jejich použitím stala efektivnější, rychlejší a ve své podstatě bezpečnější pro zasahující hasiče. Vrtulníky a tedy i letečtí záchranáři mohou za určitých podmínek zasahovat ve dne, v noci i během nepříznivých meteorologických podmínek (za deště, ve větru atd.). HZS ČR efektivně a dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem vnitra Policií České republiky Leteckou službou (dále jen „LS PČR“) provozující vrtulníky a vybranými útvary Armády České republiky provozující vrtulníky. 

Příslušné předpisy a směrnice:

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 36/2009, kterým se stanoví postup pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky Letecké služby, vybraných útvarů Armády České republiky a nestátního provozovatele DSA, a.s. v rámci integrovaného záchranného systému a pravidla výcviku a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 13/2010 a Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 44/2011.

Nové: Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 56/2013, kterým se stanoví územní působnost skupin leteckých záchranářů HZS ČR vykonávajících službu na leteckých základnách Letecké služby Policie ČR a pravidla výkonu služby naleznete ZDE.

P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje na Hlavní letecké základně Praha – Ruzyně Letecké služby Policie ČR naleznete ZDE.
P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké služby Policie ČR naleznete ZDE.

Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké služby v rámci integrovaného záchranného systému

Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému

Směrnice pro provádění a výcvik záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra provozovanými Policií České republiky Leteckou službou

Směrnice pro výcvik a provádění záchranných prací leteckými záchranáři Hasičského záchranného sboru České republiky při využití vrtulníků Armády České republiky 

Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dronů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky MV provozovanými PČR Leteckou službou