Letečtí záchranáři | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Integrovaný záchranný systém

Letečtí záchranáři

Záchrana osob pomocí vrtulníků ve spojení s lanovou technikou je v České republice, resp. v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky systémově cvičena a využívána od roku 1997. Vrtulníky jsou dnes již běžně a úspěšně využívány k záchraně osob v celé řadě zemí. Záchrana osob se jejich použitím stala efektivnější, rychlejší a ve své podstatě bezpečnější pro zasahující hasiče. Vrtulníky a tedy i letečtí záchranáři mohou za určitých podmínek zasahovat ve dne, v noci i během nepříznivých meteorologických podmínek (za deště, ve větru atd.). HZS ČR efektivně a dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem vnitra Policií České republiky Leteckou službou (dále jen „LS PČR“) provozující vrtulníky a vybranými útvary Armády České republiky provozující vrtulníky. 

Směrnice, podle kterých se postupuje při vyžadování a zapojení vrtulníků Letecké služby Policie ČR a Armády ČR a při výcviku a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR, dodatek č. 1 k dohodě o plánování pomoci na vyžádání s Generálním štábem Armády ČR a pravidla výkonu služby příslušníků HZS ČR na leteckých základnách Letecké služby Policie ČR (viz čl. 1 odst. 1 a 3 a čl. 4 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 5/2018, kterým se upravuje letecké záchranářství u Hasičského záchranného sboru České republiky) jsou k dispozici na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/letecti-zachranari.aspx.


    Příslušné předpisy a směrnice:
1.     Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 5/2018 + (změnový pokyn 43/2018)
2.    Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké služby v rámci integrovaného záchranného systému
3.    Dodatek č. 1 dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ HZS ČR a GŠ AČR, kterým se závazně stanovují postupy pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS
4.    Směrnice pro provádění a výcvik záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra provozovanými Policií České republiky Leteckou službou
5.    Směrnice pro výcvik a provádění záchranných prací leteckými záchranáři Hasičského záchranného sboru České republiky při využití vrtulníků Armády České republiky
6.    Pravidla výkonu služby - Hlavní letecká základna Praha
7.    Pravidla výkonu služby - Letecká základna Brno