Výkresy požární bezpečnosti staveb | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Výkresy požární bezpečnosti staveb

Přednáška obsahuje základní informace k tématu výkresy požární bezpečnosti staveb. V prezentaci se seznámíme s výkresy požární bezpečnosti staveb, které se využívají k orientaci ve stavebním výkresu z hlediska požární bezpečnosti staveb, určení požárních úseků, zakreslování věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení apod.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Požární ochrana, výkres, půdorys, řez, situace, věcný prostředek požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
  • ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Bradáčová I.: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. SPBI. Ostrava 2007
  • Bradáčová I.: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. SPBI. Ostrava 2008