Výpočet SaP pro hašení vodou - určení t1, t2, t3 | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dokumentace zdolávání požáru - Výpočet sil a prostředků

Výpočet SaP pro hašení vodou - určení t1, t2, t3

Při výpočtech plochy požáru se operuje se třemi dobami:

t1….. doba rozhořívání

t2….. doba volného rozvoje požáru do nasazení prvních proudů pro hašení

t3….. doba šíření požáru od nasazení prvních proudů

Výpočet plochy požáru pak v důsledku závisí na tom, zda se požár šířil krátce, tedy do 10 minut, jestli se šířil déle než 10 minut, nebo zda se šířil ještě nějakou dobu poté, co byly nasazeny první proudy pro hašení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Doba rozhořívání, lineární rychlost šíření požáru, doba volného rozvoje požáru, lokalizace požáru.

Informační zdroje:

  • Miloš Kvarčák Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum 6. 1. vydání, 1998, 232 s.
  • Michail Šenovský Základy požární taktiky. Sylabus. Vydalo SPBI. 3. rozšířené vydání, 2001, 85 s.
  • Ing. Zdeněk Hanuška Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM. 2. opravené a doplněné vydání, 1996, 78 s.
  • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Konspekty odborné přípravy jednotek PO; Konspekt 1-1-11 Požární taktika; Základy požární taktiky; Odhad sil    a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 6 s.