Elektrická požární signalizace (EPS) - úvod, funkce, předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Elektrická požární signalizace (EPS) - úvod, funkce, předpisy

Tato přednáška zahajuje rozsáhlé téma elektrické požární signalizace (EPS). Na začátku je uvedena základní legislativa týkající se elektrické požární signalizace, následuje jednoduchý popis základních komponent systému a dále pak vysvětlení fungování EPS jako celku.

OZNÁMENÍ

Vzhledem k připravované změně předpisů v oblasti rádiového spojení jsou informace uvedené v této přednášce z části neaktuální. Na její aktualizaci se pracuje. Děkujeme za pochopení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Samočinný hlásič požáru, tlačítkový hlásič požáru, konvenční neadresovatelný systém, adresovatelný systém, analogový systém, signalizace poplachu, hierarchický systém EPS, zkoušky činnosti za provozu, koordinační funkční zkouška.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Kratochvíl, V.; Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Změna Z1/2013.
  • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení