Přehled dokumentace PO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Posuzování požárního nebezpečí

Přehled dokumentace PO

Obsahem přednášky jsou druhy, obsah a způsob vedení dokumentace Požární ochrany. Povinnost vést dokumentaci PO vyplývá ze zákona o požární ochraně vše provozovatelům činností se zvýšeným požárním nebezpečí a také s vysokým požárním nebezpečím.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, dokumentace PO, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)