Zákon o chemických látkách | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Zákon o chemických látkách

Prezentace představuje průřez tzv. „Chemickým zákonem“, je zde úvod do problematiky i související legislativa. V první části prezentace je popsán předmět úpravy zákona a vysvětlena jeho působnost. Dále jsou zde vysvětlena základní obecná ustanovení tohoto zákona. V závěru prezentace jsou uvedeny odkazy, kde je možno najít celé znění zákona.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte již prostudované informace pomocí průběžných testů v prezentaci. Pokud si budete potřebovat některé informace zopakovat, vraťte se k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Zákon, legislativa, obecná ustanovení, předmět úpravy, působnost

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Sbírka zákonů
  • Šenovský, M., a kol. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7.
  • Čapoun, T., a kol. Chemické havárie. Praha: MV ČR, 2009. 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.