Jednotky SDH obcí/podniků - výkon služby | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky SDH obcí/podniků - výkon služby

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání (Činnost v JSDH obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v JSDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. Činnost v JSDH vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.) a je jedním z druhů jednotek požární ochrany (§ 65). JSDH obce ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje v samostatné působnosti na úseku požární ochrany obec (§ 29).

________________________________________________________________________________________________________

V této sekci naleznete podklady pro odbornou přípravu jednotek SDH obcí. Normy znalostí pro jednotlivé funkce a tzv. teze odborné přípravy v jednotkách HZS kraje, ZÚ HZS ČR, HZS podniku, SDH obce a SDH podniku jsou k dispozici v sekci: Společné vzdělávání JPO - Výkon služby - Normy znalostí.