Povinnosti PO a PFO provozujících činnosti s vysokým požárním nebezpečím | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Posuzování požárního nebezpečí

Povinnosti PO a PFO provozujících činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Obsahem přednášky jsou povinnosti, které jsou ze zákona o požární ochraně povinni plnit provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečím uvedené v zákoně o požární ochraně.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Členění činností podle míry požárního nebezpečí, činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)