Záchranný útvar HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Záchranný útvar HZS ČR

Vznik Záchranného útvaru HZS ČR se datuje k 1. 1. 2009 delimitací 157. záchranného praporu od Armády ČR na základě zákona č. 260/2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Záchranný útvar HZS ČR je organizační složkou státu a účetní jednotkou v přímé podřízenosti Generálního ředitelství HZS ČR se sídlem v Hlučíně (Moravskoslezský kraj).

K datu 1.1. 2010 došlo ke vzniku 3. záchranné roty ZÚ HZS ČR s dislokací ve Zbirohu (Plzeňský kraj). Následně k 1.1.2016 z důvodu zvýšení dosažitelnosti a efektivního využití sil a prostředků na území České republiky byla zřízena v Jihlavě 4. záchranná rota (Kraj Vysočina).

Záchranný útvar HZS ČR má celorepublikovou působnost, je určen jako druhosledová jednotka při mimořádných událostech většího rozsahu, nebo pro zásahy, kde je zapotřebí specifická technika, případně speciální služby (kynologové, střelmistři, potápěči).

V čele Záchranného útvaru HZS ČR stojí velitel. Záchranný útvar se člení na 3 úseky a pracoviště auditu:
a) úsek záchranné činnosti
b) úsek ekonomický
c) kancelář velitele

Struktura ZÚ HZS ČR

Záchranný útvar HZS ČR plní tyto úkoly:

V oblasti záchranné a humanitární činnosti:
→Nasazení techniky při vyprošťování a záchraně osob ze zavalených a zřícených objektů
→Nasazení techniky a řešení sněhových kalamit, odvoz sněhu
→Nasazení techniky, záchranné a likvidační práce při povodních
→Nasazení techniky a osob u požárů průmyslových objektů
→Nasazení techniky a osob u rozsáhlých požárů (skládky, lesy, apod..)
→Zabezpečení přepravy složek IZS a materiálu do těžce přístupných míst
→Řešení a realizace nadrozměrných přeprav
→Distribuce pitné vody a stravy do oblastí postižených MÚ
→Evakuace osob a záchranné práce na vodní hladině
→Vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky
→Dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu (včetně asanace a odvozu)
→Dálková doprava vody
→Nouzové zásobování elektrickou energií (Black out)
→Přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly
→Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí
→Sběr a likvidace uhynulých živočichů
→Nasazení speciálních skupin:
- kynologická služba pro plošné a sutinové vyhledávání
- potápěči (záchranné a likvidační práce pod vodou)
- střelmistři (trhací práce, demolice, uvolnění ledu)

V oblasti podpůrné činnosti pro složky IZS (v rámci odborné přípravy):
→Demolice (staré budovy a stavby)
→Zemní práce (příprava k výstavbě, apod.)
→Zajištění dokumentace a přeprava nadrozměrných nákladů
→Zabezpečení taktických cvičení složek IZS
→Zajištění výcviku, apod.

V oblasti vzdělávání příslušníků HZS a složek IZS:
→Autoškola (C, E, D)
→Školení řidičů pro HZS ČR v celé ČR
→Kurz VMP (vůdců malých plavidel)
→Kurz obsluhy zemních strojů
→Kurz obsluhy MŘP včetně instruktorů
→Kurz manipulace se zvířaty
→Kurz dekontaminace u MÚ

Způsob aktivace a organizace výjezdu

Systém aktivace Záchranného útvaru - na místo zásahu vysílá jednotku ZÚ HZS ČR koordinátor operativního nasazení odřadu na základě požadavku OPIS GŘ (na žádost velitele zásahu, řídícího důstojníka, nebo OPIS, kteří danou mimořádnou událost řeší).

Organizace výjezdu - probíhá v nejkratším možném čase, nejpozději však do:
•      30 minut, v pracovní době denní směny a jde-li o výjezd jednotlivé techniky;
•      60 minut, v pracovní době denní směny a jde-li o výjezd záchranného odřadu;
•      90 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v mimopracovní době.

U Záchranného útvaru HZS ČR jsou předurčeny síly a prostředky, které vytváří záchranné odřady k řešení mimořádných událostí (složení záchranného odřadu vždy závisí na konkrétním požadavku, odřady lze podle různě kombinovat).

Konkrétní složení záchranného odřadu pro účely zásahu stanoví řídící důstojník Záchranného útvaru HZS ČR, který je rovněž součástí nepřetržité hotovosti.