Voda jako hasební látka | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Voda jako hasební látka

Voda je nejdostupnějším a ekonomicky výhodným hasivem, ale s ohledem na některé své vlastnosti není hasivem univerzálním. Pro svůj značný ochlazovací účinek se kromě hašení používá také k ochlazování ještě nehořících materiálů, zařízení a objektů. Velmi dobrý hasící účinek a dávná tradice v používání vody k hašení, jsou pravděpodobně důvody, proč voda byla, je a bude stále nejužívanějším hasícím prostředkem.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

voda, ochlazování, hašení, přísady, vodní proud, chladící efekt, proudnice, smáčedlo, hasební účinek, požár

Externí informační zdroje:

  • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
    ISBN 80-902001-0-9.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.
  • Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany.