Výpočet SaP pro hašení pěnou - základní pojmy a principy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dokumentace zdolávání požáru - Výpočet sil a prostředků

Výpočet SaP pro hašení pěnou - základní pojmy a principy

Hašení je proces, při kterém se snažíme zpomalit a zastavit chemickou reakci probíhající při hoření. Pěna je heterogenní směs plynu (nejčastěji vzduchu) rozptýleného v kapalině (směs vody a pěnidla). Elektronická přednáška má za cíl přiblížit základní pojmy a principy procesu hašení pomocí pěny. První část je zaměřena na pěnu jako hasivo a druhá část se lehce dotýká hašení nádrží s hořlavými kapalinami. Na tuto elektronickou přednášku navazuje další, která Vám vysvětlí postup při výpočtech sil a prostředků požární ochrany právě při hašení pěnou.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé snímky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými snímky můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Pěna, pěnidlo, číslo napěnění, nádrž, hořlavá kapalina, izolace.

Informační zdroje:

  • KVARČÁK, M. Požární taktika v příkladech. Ostrava: EDICE SPBI SPEKTRUM 6, 1998, 232 s. ISBN 80-86111-08-3.
  • ŠENOVSKÝ, M. Základy požární taktiky. Sylabus. Ostrava: EDICE SPBI
    SPEKTRUM, 2001. 85 s. ISBN 80-86111-73-3
  • HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: MV GŘ HZS ČR, 1996. 78 s. ISBN 80-902121-0-7.
  • Kolektiv autorů. Konspekty odborné přípravy JPO. Ostrava: EDICE SPBI SPEKTRUM, 1999.

Poznámka: Konspekt 1-1-11 je dostupný v elektronické podobě na: //www.hasici-vzdelavani.cz/content/konspekty