Úvod do problematiky nebezpečných chemických látek | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Úvod do problematiky nebezpečných chemických látek

Prezentace představuje základní úvod do problematiky nebezpečných chemických látek, definuje základní pojmy, uvádí příklady vzniku těchto látek, jejich použití a nebezpečí z toho vyplývající. Dále představuje pojem chemického terorismu a CBRN látek. Prezentace je doplněna fotografiemi z reálných případů mimořádných událostí.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Nebezpečná chemická látka, mimořádná událost, mimořádná situace, CBRN látky, chemický terorismus

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Valášek, J., a kol. Bojové otravné látky, biologická agens a prostředky individuální ochrany. Praha: MV ČR, 2007. 82 s. ISBN 978-80-86640-99-0.
  • Matoušek, J.; Linhart, P. CBRN látky a ochrana proti nim. Ostrava: SPBI, 2005. 151 s. ISBN 80-86634-71-X.
  • Středa, L., a kol. Soupravy a materiál používané pro výcvik s bojovými chemickými látkami: metodická pomůcka. Praha: MV ČR, 2002. 39 s. ISBN 80-86640-01-9.