Typové činnosti složek IZS při společném zásahu | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Integrovaný záchranný systém

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby (oddělení IZS), redaktor kpt. Ing. Radim Křenek (tel.: 950 819 854). Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.

Přehled typových činností složek integrovanného záchranného systému při společném zásahu:

 

 • STČ 01/IZS_Špinavá bomba

 • STČ 02/IZS  Demonstrování úmyslu sebevraždy 

 • STČ 03/IZS  Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů 

 • STČ 04/IZS  Zásah složek IZS u mimořádné události Letecká nehoda (19.12.2016)

 • STČ 05/IZS  Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 

 • STČ 06/IZS  Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty 

 • STČ 07/IZS  Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu 

 • STČ 08/IZS  Dopravní nehoda

 • STČ 09/IZS  Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob (19.12.2016)

 • STČ 10/IZS  Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici 

 • STČ 11/IZS  Chřipka ptáků 

 • STČ 12/IZS  Při poskytování psychosociální pomoci

 • STČ  13/IZS Reakce na chemický útok v metru

 • STČ 14/IZS  Amok-útok aktivního střelce

 • STČ 15/IZS Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy

 • STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech
  STČ 16B/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha Ruzyně

 • STČ 17A/IZS Nález nelegální droogové laboratoře
  STČ 17B/IZS Nález nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů


  Typové činnosti ke stažení zde.