SHČMS - ÚHŠ, odborná příprava členů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

SHČMS - ÚHŠ, odborná příprava členů

MV - generální ředitelství HZS ČR určilo v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů,
-    Ústřední hasičskou školu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „ÚHŠ“) Jánské Koupele k provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015 (dále jen „odborná příprava“),
-    ÚHŠ Bílé Poličany k provádění odborné přípravy velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015.

Dále MV - generální ředitelství HZS ČR určilo ve smyslu čl. 1 odst. 4. a čl. 5 odst. 2 Pokynu č. 3 generálního ředitele HZS ČR ze dne 27. ledna 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků:
-    ÚHŠ Jánské Koupele k provádění základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek požární ochrany a specializačních kurzů v roce 2015,
-    ÚHŠ Bílé Poličany k provádění základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek požární ochrany a specializačních kurzů v roce 2015.

Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek požární ochrany, odborná příprava k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany, specializační kurzy budou prováděny v souladu s  Pokynem č. 3 generálního ředitele HZS ČR ze dne 27. ledna 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků a učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.