Hasící prášky | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Hasící prášky

Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. První zařízení, které pomocí oxidu uhličitého vrhlo hasicí prášek do ohně vzniklo už v roce 1912. Od té doby hasicí prášky prodělaly značný vývoj s ohledem např. na jejich hydrofobizaci, zmenšování částic, nebo univerzální hasicí účinnost. Hasicí prášky se hlavně používají jako náplň v přenosných hasicích přístrojích nebo ve velkých práškových a kombinovaných hasicích automobilech, kde průtok práškovými proudnicemi se pohybuje od 5 – 40 kg hasicího prášku za jednu sekundu. Přes velmi dobrou hasicí účinnost se hasicí prášky řadí mezi méně používané hasiva.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hasicí prášek, požár, stěnový efekt, inhibice, dekrepitace, univerzální hasicí prášek, prašnost

Externí informační zdroje:

  • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
    ISBN 80-902001-0-9.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.