Předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Technická služba

Předpisy

Technická služba je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný nově v roce 2016.
 
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a následující uvedené pokyny generálního ředitele HZS ČR.
 

Ročník 2009

 

č. 25

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany

Ročník 2010

 

č. 9

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR

Ročník 2011

 

č. 26

Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání technických podmínek pro požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany

č. 29

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují odbornosti v HZS ČR

Ročník 2012

 

č. 39

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol HZS krajů podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 27/2013, č. 27/2015, č. 10/2016 a č. 24/2016

č. 52

Pokyn GŘ HZS ČR k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci u HZS ČR

Ročník 2013

 

č. 10

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat
o jednotkách PO, požární technice a věcných prostředcích požární ochrany

č. 11

Pokyn GŘ HZS ČR, k činnosti jednotek PO při poskytování první pomoci na místě zásahu, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 32/2018

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, k činnosti jednotek PO při práci na vodě a zamrzlých hladinách

č. 54

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí hasičů

č. 55

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 57/2014, č. 1, 29 a 48/2016, č. 9/2018
a č. 53/2019

č. 57

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 3/2014

Ročník 2014

 

č. 3

Pokyn GŘ HZS ČR, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 29/2017

č. 38

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 58/2014

č. 42

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

Ročník 2016

 

č. 62

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR

Ročník 2017

 

č. 16

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce

č. 41

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravují podmínky spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou na základě Memoranda o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání

Ročník 2018

 

č. 5

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje letecké záchranářství u HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 43/2018

č. 50

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou

Ročník 2019

 

č. 13

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje systém odborné přípravy s využitím elektronických vzdělávacích systémů u HZS ČR

č. 60

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek požární ochrany

Přehled nejdůležitějších platných norem týkajících se technické služby (soubor ve formátu XLS)