Předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Technická služba

Předpisy

Technická služba je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný nově v roce 2016.
 
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
 
Dále uvedeny pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod technické služby HZS ČR.
č. 40/2001 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Bojový řád jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2002, č. 52/2004 a č. 46/2005 a Pokynu GŘ HZS ČR č. 12/2006 a č. 61/2007
a jeho změna Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 21.12.2016
č. 8/2006 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany.
č. 18/2006 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin a vybavení a odborná příprava jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
č. 27/2006 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 14/2007.
č. 21/2006 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
č. 42/2007 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-pořadový výcvik.
č. 43/2007 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-technický výcvik.
č. 33/2008 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2008.
č. 46/2008 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení CAS, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky PO pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 64/2008.
č. 53/2008 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla pro činnost potápěčských skupin u HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 16/2010.
č. 25/2009 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
č. 39/2009 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, ve znění pokynu GŘ HZS ČR č. 47/2010.
č. 43/2009 Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
č. 47/2009 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2009.
č. 23/2010 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR k odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR
č. 31/2010 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 50/2010.
č. 26/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 13.6.2011 o vydávání technických podmínek pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
 
Přehled nejdůležitějších platných norem týkajících se technické služby (soubor ve formátu XLS)