Dokumentace zdolávání požáru,SaP | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Dokumentace zdolávání požáru,SaP

Elektronické přednášky k výpočtu sil a prostředků mají za cíl ukázat postupy jak s pomocí výpočetních vzorců stanovit rozsah a plochu požáru a kvantifikovat potřebu sil a prostředků na dopravu hasebních látek, na hašení požáru a případně též k ochlazování konstrukcí. Systematicky a za pomocí jednoduchých řešení prezentují cvičné příklady tak, aby výpočty byly nápomocny pro urychlení a zkvalitnění rozhodovacího procesu při požárním zásahu.

Uvedené postupy řešení lze využít např. při zpracování dokumentace zdolávání požáru, havarijních plánů, rozborů požárních zásahů, pro kvantifikaci požadavků na velikost a vybavení jednotek požární ochrany pro případ likvidace požáru apod.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Požár, doba rozhořívání, lineární rychlost šíření požáru, lokalizace požáru, doba volného rozvoje, doba zpozorování, doba ohlášení, doba dojezdu, doba výjezdu, doba jízdy, doba bojového rozvinutí, plocha požáru, rádius, plocha hašení, fronta hašení, hloubka hašení, množství hasební látky, intenzita dodávky hasební látky, počet proudů, průtok proudnice, množství hasičů, družstvo, množství požárních automobilů, výkon čerpadla, pěna, pěnidlo, číslo napěnění, nádrž, hořlavá kapalina, pěnotvorná proudnice, plošné hašení, objemové hašení, izolace.

Informační zdroje:

  • Miloš Kvarčák Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum 6. 1. vydání, 1998, 232 s.
  • Michail Šenovský Základy požární taktiky. Sylabus. Vydalo SPBI. 3. rozšířené vydání, 2001, 85 s.
  • Ing. Zdeněk Hanuška Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM. 2. opravené a doplněné vydání, 1996, 78 s.
  • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Konspekty odborné přípravy jednotek PO; Konspekt 1-1-11 Požární taktika; Základy požární taktiky; Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 6 s.