Funkce požárně bezpečnostních zařízení | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence

Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení jsou prvky, které podmiňují požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Cílem tohoto souboru přednášek je podat studentovi základní přehled o jednotlivých druzích požárně bezpečnostních zařízení a také o jejich funkci a užití. Není zapomenuto ani na povinnosti, které vyplívají provozovateli těchto zařízení vzhledem k udržení jejich provozuschopnosti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), vyhrazené PBZ, elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Kratochvíl, V.; Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra.
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)