Určení převýšení, vzdálenosti, orientace v mapách | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dálková doprava vody

Určení převýšení, vzdálenosti, orientace v mapách

Tato prezentace doplňuje prezentace dálkové dopravy vody, o možnosti určení vzdálenosti, převýšení na místě tvorby DDV za použití odhadu, nebo určením z mapových podkladů, případně určením pomocí moderních přístrojů – GPS navigací a aplikací v mobilních telefonech.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Odhad, biometrické údaje, převýšení, navigace GPS, aplikace pro mobilní telefony, mapy, měřítko, mapové značky, vrstevnice,  sever, názvy, kóty.

Studijní literatura: