Dálková doprava vody | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Dálková doprava vody

Tematický blok dálková doprava vody obsahující deset různých podtémat si klade za cíl předložit základní informace o možnosti a množství dopravy vody včetně výpočtu požadovaného množství sil a prostředků u hašení většího rozsahu požáru, kdy jeho plocha překračuje hodnotu několik stovek metrů čtverečních, je nasazen vyšší počet proudů vody na hašení nebo doba hašení překračuje desítky minut. Úspěšná likvidace požáru vyžaduje nepřetržitou dodávku vody, to znamená nutnost hledat v okolí požáru dostatečně vydatné a také dostupné vodní zdroje. Dále pak je nutné tuto vodu dopravit na místo požáru buď pomocí dálkové dopravy vody s hadicovým vedením nebo pomocí kyvadlové dopravy vody s automobilovými cisternami nebo kombinovaným způsobem dopravy, to znamená kombinací dvou předešlých možností.

Stručný návod ke studiu:

Seznamte se postupně s jednotlivými podtématy, která na sebe navazují. Poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu včetně výpočtu dálkové dopravy vody a orientaci v mapových podkladech.

Klíčová slova:

vodní zdroje, vodovodní síť, kyvadlová doprava vody, hadicová doprava vody, armatury, věcné prostředky, čerpadla, odhad, převýšení, navigace GPS, mapy, měřítko, mapové značky, vrstevnice.

Externí informační zdroje: