Zařízení pro odvod kouře a tepla - funkce, popis, předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Zařízení pro odvod kouře a tepla - funkce, popis, předpisy

Tato přednáška se zabývá popisem zařízení pro odvod kouře a tepla. Přednáška obsahuje technický popis tohoto vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Je zmíněna také technická a právní legislativu v této oblasti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Neutrální rovina, kouřová zábrana, kouřová sekce, přirozené odvětrání, nucené odvětrání, komínový efekt, střešní kouřové klapky, elektrický ventilátor.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kratochvíl, V.: Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra.
  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Změna Z3/2013.