Jednotlivé skupiny nebezpečnosti | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Jednotlivé skupiny nebezpečnosti

Prezentace představuje výňatek ze zákona 350/2011 Sb. (Chemický zákon). Popisuje a zařazuje látky do skupin nebezpečnosti podle tohoto zákona, a popisuje také jejich nebezpečné vlastnosti a charakteristické vlastnosti. Uvádí příklady těchto látek. Tyto skupiny jsou přehledně rozděleny za sebou tak, jak jsou uváděny v příslušné legislativě.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Nebezpečná látka, nebezpečná směs, skupina nebezpečnosti, nebezpečná vlastnost

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Šenovský, M., a kol. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7.
  • Čapoun, T., a kol. Chemické havárie. Praha: MV ČR, 2009. 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.
  • Sbírka zákonů – Chemický zákon, ADR/RID