Pravidelná odborná příprava | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů

Pravidelná odborná příprava

A. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR je taxativně určeno Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. 

B. Témata pravidelné odborné přípravy. V souladu s výše uvedeným pokynem vydává náměstek generálního ředitele HZS ČR pro úsek IZS a operační řízení tzv. "témata", která mají být v jednotkách PO a na úseku operačního řízení, v rámci pravidelné odborné přípravy v průběhu roku nebo ve stanoveném termínu, proškolenaTémata vydaná náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení, formou oznámení, na příslušné roky naleznete ZDE.