Vybraná legislativa EU v oblasti nebezpečných látek | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Vybraná legislativa EU v oblasti nebezpečných látek

Prezentace představuje základní definice v problematice nebezpečných látek. Dále je zde přehled zákonů a vyhlášek používaných v této problematice v rámci Evropské unie. Některé dokumenty a jejich význam jsou zmiňovány podrobněji, prezentace též uvádí některé příklady používaných dokumentů v praxi. Jsou zde rozepsány dokumenty a nařízení o klasifikaci a registraci nebezpečných látek REACH a CLP. Prezentace představuje instituce v EU zabývající se problémem nebezpečných látek.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Evropská agentura, nařízení REACH, nařízení CLP, chemický průmysl, Evropská unie

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Šenovský, M., a kol. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7.
  • Čapoun, T., a kol. Chemické havárie. Praha: MV ČR, 2009. 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.