Dokumentace jednotky (ZOZ, metodiky, řády apod.) | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Dokumentace jednotky (ZOZ, metodiky, řády apod.)

Jak zřizovat jednotku SDH obce? Jaký je výkon služby v jednotkách SDH obcí? A další základní dokumentaci naleznete v této sekci. 

  1. Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
  2. Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí.
  3. Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
  4. "(Dílčí) Zpráva o zásahu" - slouží jako podklad pro "Zprávu o zásahu" a je dokladem o činnosti jednotky požární ochrany (JPO) u zásahu (a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) u zásahu podle příslušného právního předpisu - ustanovení § 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS). Může být zpracována na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového editoru ze předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti "Dílčí zprávy o zásahu". "Dílčí zprávu o zásahu" zpracovává velitel jednotky nejpozději do 3 dnů od ukončení příslušného zásahu. Správnost a pravdivost údajů garantuje svým podpisem. V případě zpracování elektronickou formou musí být pro archivaci a dokladaci vždy vytištěn se všemi náležitostmi a opatřen podpisem.
  5. "Zpráva o zásahu" - slouží výhradně pro služební potřebu Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Je dokladem o činnosti JPO u zásahu (a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) u zásahu podle příslušného právního předpisu - ustanovení § 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostez zabezpečení IZS) a slouží také jako podklad pro informace zadávané do programu SSU. Kopie (stejnopis) "Zprávy o zásahu" u požáru je také součástí Spisu o požáru. Může být zpracována na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového editoru ze předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti "Zprávy o zásahu". "Zprávu o zásahu" zpracovává velitel zásahu nejpozději do 6 dnů od ukončení příslušného zásahu, který je zodpovědný za její úplnost a obsah.
  6. ►Předepsaný formulář (DÍLČÍ) ZPRÁVY O ZÁSAHU včetně vysvětlivek (definice některých pojmů a základních informací o některých položkách a jejich vyplňování) ve formě .pdf naleznete ZDE.