Výpočet SaP pro hašení pěnou - určení Sh, Npr, Qph, Qpo | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dokumentace zdolávání požáru - Výpočet sil a prostředků

Výpočet SaP pro hašení pěnou - určení Sh, Npr, Qph, Qpo

Elektronická přednáška má za cíl vysvětlit a názorně ukázat výpočet množství potřebných sil a prostředků PO při hašení pěnou. Kromě teorie a matematických vztahů pro výpočet, obsahuje také konkrétní početní příklady pro lepší pochopení problematiky. V drtivé většině výpočtů lze postupovat obdobně, jako při výpočtech pro hašení vodou.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé snímky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými snímky můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Pěna, pěnotvorná proudnice, pěnidlo, plošné hašení, objemové hašení, intenzita.

Informační zdroje:

  • KVARČÁK, M. Požární taktika v příkladech. Ostrava: EDICE SPBI SPEKTRUM 6, 1998, 232 s. ISBN 80-86111-08-3.
  • ŠENOVSKÝ, M. Základy požární taktiky. Sylabus. Ostrava: EDICE SPBI
    SPEKTRUM, 2001. 85 s. ISBN 80-86111-73-3
  • HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: MV GŘ HZS ČR, 1996. 78 s. ISBN 80-902121-0-7.
  • Kolektiv autorů. Konspekty odborné přípravy JPO. Ostrava: EDICE SPBI SPEKTRUM, 1999.

Poznámka: Konspekt 1-1-11 je dostupný v elektronické podobě na: //www.hasici-vzdelavani.cz/content/konspekty