Hasící pěny | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Hasící pěny

Hasicí pěny jsou po vodě druhou nejčastěji používanou hasební látkou. V dnešní době jsou hlavně využívány všude tam, kde jistá rizika představují hořlavé kapaliny a to jak při jejich výrobě, skladování nebo přepravě. Hasicí pěny jsou důležitou hasební látkou také ve všech průmyslových odvětvích, při letecké přepravě nebo pro hašení lesních ploch. Jelikož pěnidla, věcné prostředky a agregáty pro výrobu hasících pěn mají dnes k dispozici všechny jednotky požární ochrany, je velice důležité, aby hasiči měli nezbytné znalosti o výrobě a užití hasicích pěn a byli schopni toto hasivo efektivně nasadit v boji s požáry.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hasicí pěna, hašení, číslo napěnění, požár, lehká, střední, těžká pěna, mechanická pěna, pěnotvorný roztok, pěnidla, pěnotvorné proudnice, lehká voda, procento přimíšení

Externí informační zdroje:

  • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
    ISBN 80-902001-0-9.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.
  • MIZERSKI, Andrzej, SOBOLEWSKI Miroslaw, KRÓL Bernard. Hasicí pěny. Ostrava. 2009,181 stran, SPBI. ISBN 978-80-7385-075-3.