Hasební látky | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba

Hasební látky

Tematický blok hasební látky obsahující deset různých podtémat si klade za cíl předložit základní informace o teorii hoření, teorii hašení, principech hašení,
o základních hasebních látkách, jednoduchých hasebních prostředcích
a v neposlední řadě se také zmíní o kultuře hašení. Abychom mohli úspěšně uhasit jakýkoliv požár, musíme se umět orientovat v problematice základních hasebních látek, mezi něž patří voda, hasicí pěna, hasicí prášky, hasební látky v plynném skupenství (inertní plyny) a halogenderiváty uhlovodíků (halony). Žádná z těchto hasebních látek není univerzální, s ohledem na jejich vlastnosti a nevhodnému použití by mohlo dojít k neúměrným škodám na majetku, životnímu prostředí, také k nežádoucímu rozšíření požáru ale hlavně k ohrožení životů hasičů, proto je třeba se seznámit, ale hlavně porozumět problematice běžně používaných hasebních látek.

Stručný návod ke studiu:

Seznamte se postupně s jednotlivými podtématy (od Teorie hoření až po Kulturu a efektivitu hašení), která na sebe navazují. Poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu.

Klíčová slova:

teorie hoření, principy hašení, hasební látka, voda, hasicí pěna, hasicí prášek, inertní plyny, halony.

Externí informační zdroje:

  • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI. ISBN 80-902001-0-9.
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava. 1999, 176 stran, SPBI. ISBN 80-86001-40-7.
  • ORLIKOVÁ, Kateřina, ŠTROCH, Petr. Hasiva klasická a moderní. Ostrava. 2002, 92 stran, SPBI. ISBN 80-86111-93-8.
  • PETRUS, V. 1996: Čím nahradit halony? Vesmír 75, 595, 1996/10, Praha.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.
  • ORLIKOVÁ, Kateřina, ŠTROCH, Petr. Chemie procesů hoření. Ostrava. 1999, SPBI. ISBN 80-86111-39-3.

 Prezentaci k hasebním látkám ve formě .pdf naleznete ZDE.