Rozdělení PBZ, definice PBZ, legislativa | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Rozdělení PBZ, definice PBZ, legislativa

Přednáška tvoří úvodní vhled do problematiky požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). V úvodní části je popsána definice PBZ, tak jak je uvedeno v příslušné legislativě, a následuje popis rozdělení PBZ. Dále jsou charakterizována vyhrazená PBZ, včetně jejich rozdělení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Požárně bezpečnostní zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Kratochvíl, V.; Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Změna Z1/2013.
  • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení