Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil

Učební osnovy pro obsluhy motorových pil: MV-GŘ HZS ČR vydalo pod č.j. MV-164809/PO-IZS-2014 dne 31. 5. 2019 nové učební osnovy specializačních kurzů pro obsluhy motorových pil v jednotce PO, byly vydány tyto učební osnovy: Obsluha MP v jednotce PO (64 hodin), Instruktor MP v jednotce PO - Z (40 hodin, platnost: 5 let) a Instruktor MP v jednotce PO - P (24 hodin, platnost: 5 let). Učební osnovy naleznete ZDE.

E-learning I:Obsluha motorových pil v jednotce PO (informace). V souladu s osnovami Obsluha motorových pil v jednotce PO vydanými pod č. j. MV-164809-1/PO-IZS-2014 Vás informujeme o spuštění nové formy 3D-learningového  programu pro obsluhovatele motorových pil v jednotce PO ke dni 12. 2. 2016. Kurz je určen k získání specializace pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniků a členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, kteří budou při výkonu služby obsluhovat přenosné motorové řetězové a rozbrušovací pily. O tom, kdo se této formy vzdělávání bude účastnit, rozhoduje příslušný HZS kraje. Zodpovědné osoby za oblast vzdělávání u HZS krajů (organizátoři kurzu Obsluha motorových pil v jednotce PO) mohou požádat prostřednictvím zápisového portálu https://zapis.hasici-elearning.cz určeného správce za SOŠ PO a VOŠ PO o zřízení uživatelských přístupů a zapsání účastníků do konkrétního kurzu. Vstup do e-learningového systému SOŠ PO a VOŠ PO naleznete na adrese www.hasici-elearning.cz. Správcem kurzu za SOŠ PO a VOŠ PO pověřeným pro komunikaci s HZS krajů je určena:  Irena Heryánová, e-mail: irena.heryanova@sospofm.cz, tel.: 950 710 260).

E-learning II: Základní informace k nové formě 3D-learningového vzdělávání obsluhovatelů a instruktorů motorových pil v rámci pravidelné odborné přípravy naleznete ZDE. V souladu s § 24, § 70 a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění provádění záchranných a likvidačních prací s nasazením přenosné motorové řetězové nebo rozbrušovací pily a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při této činnosti podle právních předpisů, vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a intruktorů motorových pil. Pokyn naleznete ZDE.

Kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dříví. Jedná se o komprimovaný soubor o velikosti 338 Mb, který je potřeba stáhnout na disk a "rozbalit". Tento soubor se nachází pod tímto textem, v sekci Připojené soubory (pily.zip). Otevřením (spuštěním) prezentace (souboru) "a_start" posléze aplikaci spustíte. V prezentaci se pohybujete pomocí myši "ťuknutím" na dané téma, pomocí tlačítka ESC se vrátíte o krok zpět, popř. program ukončíte.

Poznámka: Pod souborem pily.zip se nachází kontrolní MD5 součet archivu, díky kterému si můžete ověřit, zdali jste soubor stáhli celý.

Poznámka: Projekt "Aktivační a motivační rekvalifikační programy pro uchazeče a zájemce o zaměstnání" spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.  Autorem projektu je Střední odborné učiliště lesnické, OU a U Albertamy. 

Připojené soubory: 
md5: 
b8119b1be204b071b3bbe557576994f1