Nebezpečnost chemických látek | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba

Nebezpečnost chemických látek

Soubor prezentací, který je nazván „Nebezpečnost chemických látek“, je složen z deseti prezentací. Jednotlivé prezentace představují základy toxikologie, dále pojednávají o celkové problematice, týkající se nebezpečnosti látek jak z hlediska legislativy, označování, přepravy, použití informačních zdrojů u havárií, ale také specifikují některé zvláštní skupiny nebezpečných látek. Dále jsou u jednotlivých prezentací zpracovány testy, součástí vybraných prezentací je i obrázková příloha.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslechněte si u všech prezentací mluvený výklad. Do elektronických přednášek jsou zařazeny jednoduché průběžné testy, na kterých si můžete ověřit znalosti, získané v průběhu studia prezentace. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, vracet se zpět a poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně test.

Klíčová slova:

Nebezpečné vlastnosti látek, nebezpečné chemické látky, bojové chemické látky, toxikologie, informační zdroje, zákon, legislativa, přeprava nebezpečných látek, označování