Informační zdroje využívané v problematice nebezpečných látek | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba - řády, vybraná témata » Nebezpečnost chemických látek

Informační zdroje využívané v problematice nebezpečných látek

Prezentace představuje přehledný výklad o informačních zdrojích využívaných u havárií nebo mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek. Popisuje základní rozdělení informačních zdrojů a u jednotlivých skupin uvádí konkrétní příklady. Popisuje databáze a možnosti získání informací také z externích zdrojů. Podrobněji popisuje činnost některých informačních podpor.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Informační zdroje, prvotní informace, externí informace, TRINS, Chemická laboratoř, databáze nebezpečné látky

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Šenovský, P. Databáze Nebezpečné látky. Příručka uživatele. Ostrava: SPBI, 2009. 41 s. ISBN 978-80-7385-078-4
  • www.mdcr.cz
  • www.medisalarm.cz