Úvod do problematiky, pojmy, veličiny, definice | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dokumentace zdolávání požáru - Výpočet sil a prostředků

Úvod do problematiky, pojmy, veličiny, definice

Výpočet sil a prostředků, se využívá při zpracování dokumentace zdolávání požáru, přípravě např. taktického cvičení pro jednotky požární ochrany, k hodnocení požárního zásahu apod.

Je třeba znát rozsah, případně plochu požáru, pro stanovení potřebných sil a prostředků. Skutečný rozvoj požáru lze však popsat jen velmi obtížně, proto se při těchto výpočtech uvažuje řada zjednodušení. Např. uvažujeme rovnoměrné rozložení hořlavých látek. Hodnoty některých veličin jako rychlost šíření požáru a intenzita dodávky vody na hašení (vztažené k určité místnosti či prostoru) jsou navíc dány tabulkově. Tyto hodnoty byly získány z údajů při skutečných požárech.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Požár, doba volného rozvoje, plocha požáru, rádius, plocha hašení, množství hasební látky, počet proudů, množství hasičů, množství požárních automobilů.

Informační zdroje:

  • Miloš Kvarčák Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum 6. 1. vydání, 1998, 232 s.
  • Michail Šenovský Základy požární taktiky. Sylabus. Vydalo SPBI. 3. rozšířené vydání, 2001, 85 s.
  • Ing. Zdeněk Hanuška Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM. 2. opravené a doplněné vydání, 1996, 78 s.
  • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Konspekty odborné přípravy jednotek PO; Konspekt 1-1-11 Požární taktika; Základy požární taktiky; Odhad sil    a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 6 s.