Prostředky technické služby | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Technická služba

Prostředky technické služby

Jedním z hlavních úkolů Technické služby je zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků TS. Seznam věcných prostředků TS je uveden v příloze č. 1 Řádu TS. Jedná se o následující věcné prostředky:

1. Základní věcné prostředky PO:

Hasicí
Přenosné vodní monitory.
Pěnomety s pohonem vodní turbínou.
Přenosné přiměšovače.
Přenosné hasicí přístroje.
Pojízdné hasicí přístroje.
Přívěsné hasicí přístroje.
Džberové stříkačky.
Tlumnice a hasící roušky.
Hadicové - základní
Hadice  - sací,
  - tlakové,
  - na nebezpečné látky.
Pěnotvorné.
Armatury (přívodního, výtlačného a pěnotvorného příslušenství).
Proudnice.
Hadicové - pomocné
Hadicové můstky.
Hadicové navijáky.
Zařízení a prostředky pro ošetřování hadic.
Klíče na hadice a armatury.
Ostatní - ventilová lana, záchytná lana, vidlice, hadicové držáky, objímky na hadice, bandáže apod.
Přenosné žebříky pro hasiče (záchranné a zásahové)
Vysunovací.
Hákové.
Jednodílné.
Střešní.
Nastavovací.
Sklopné.
Pro požární sport.

2. Účelové věcné prostředky PO:

Osvětlovací
Ruční svítilny.
Chemická světla.
Náhlavní svítilny.
Světlomety se stativy.
Varovné - např. pro stanovení polohy hasiče na místě zásahu („mrtvý muž“), pokud nejsou nedílnou součástí dýchacího přístroje
Pohybová čidla.
Přivolávací akustické prostředky.
Zvláštní výstražná zařízení se stativy.
Vyprošťovací a destrukční
Bourací kladiva a sbíječky s elektrickým pohonem.
Mechanická vyprošťovací zařízení - ruční.
Požární sekery.
Trhací háky.
Páčidla a pákové kleště.
Prostředky pro vnikání do uzavřených prostor.
Zvedáky a navijáky (bez motorového pohonu a s výjimkou pevně zabudovaných v zásahových požárních automobilech).
Ostatní
Skříňky s nástroji.
Skříňky s elektrotechnickým nářadím.
Ženijní nářadí (lopaty, krumpáče, vidle, kladiva, košťata apod.).
Nářadí v nejiskřivém provedení.
Nádoby na úkapy, průtokové kartáče na mytí.
Vytyčovací pásky, termofólie, přikrývky.

3. Speciální věcné prostředky PO - záchranné:
Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
Lana.
Pásy a postroje.
Ostatní textilní materiál.
Karabiny a spojky.
Ostatní kovový materiál.
Specielní prostředky pro vytahování a spouštění.
Ostatní materiál.
Záchranné a evakuační prostředky
Záchranné seskokové matrace.
Záchranné plachty.
Záchranné tunely.
Záchranné a evakuační prostředky.
Záchranná a evakuační nosítka.
Prostředky první pomoci
Zdravotnické brašny a lékárničky.
Fixační prostředky a dlahy.
Nosítka.
Rozpínací vaky (např. Ambuvak).

4. Speciální věcné prostředky PO - zásahové:
Pneumatické vyprošťovací zařízení
Zvedací vaky.
Plnící soupravy.
Podkládací a zajišťovací klíny.
Prostředky pro práci na vodní hladině
Záchranná plavidla bez pevně zabudovaného motorového pohonu  - nafukovací
              - pevná.
Ochranné a záchranné prostředky (oděvy pro práci na vodní hladině a ve vodě, záchranné plovací vesty, ochranné přilby, ostatní osobní ochranné a záchranné prostředky, kolektivní ochranné a záchranné prostředky, vybavení záchranných plavidel).
Norné stěny.
Prostředky pro práci pod vodní hladinou
Potápěčské oděvy.
Výstroj a výzbroj potápěče.
Prostředky pro práce při povodních
Protipovodňové stěny.
Protipovodňové pytle a násypky na plnění.
Těsnící prostředky
Pneumatické těsnicí vaky a ucpávky.
Kanálové rychloucpávky.
Speciální tmely.
Těsnicí bandáže, převazové materiály apod.

5. Zásahové osobní ochranné prostředky
Ochranný oděv pro hasiče.
Přilba pro hasiče.
Kukla pro hasiče.
Ochranná obuv pro hasiče.
Ochranné rukavice pro hasiče.
Gumové holínky.

6. Zásahové společné ochranné prostředky
Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.
Oděvy proti dešti.
Oděvy na ochranu proti chladu.
Oděvy pro manipulaci s hořlavými kapalinami.
Rybářské kalhoty.