Podpora velitele dobrovolné jednotky v oblasti ZOP | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Základní - pravidelná odborná příprava členů

Podpora velitele dobrovolné jednotky v oblasti ZOP

Nové: Tak jak již bylo několikrát uvedeno, za základní odbornou přípravu (v rozsahu 40 vyučovacích hodin a stanoveném obsahu) u členů dobrovolných jednotek odpovídá velitel dobrovolné jednotky. V této věci komise MV - generálního ředitelství HZS ČR pro odbornou přípravu jednotek PO, vedenou plk. Dr. Ing. Z. Hanuškou, připravila pro velitelé dobrovolných jednotek, v souladu s obsahem základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO (viz příloha č.1 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014), "podporu" formou tzv. "karet odborné přípravy" a prezentací (cca 100 prezentací ve formátu PDF). Karty obsahují základní informace k danému tématu. Prezentace a videa z oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou zveřejňujeme se souhlasem ředitele Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích (SH ČMS) a zpracovatele prezentací kpt. Ing. Richarda France (HZS Moravskoslezského kraje), děkujeme.

Oblast Kapitola Forma Téma Vymezený čas (min/hod) Karta - osnova (odkaz) Prezentace (odkaz)

1.

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

1.1. T organizace PO v ČR (předpisy na úseku PO, IZS, povinnosti fyzických a právnických osob apod.) 60 ANO ANO
1.2. T organizace jednotek PO v ČR (úkoly jednotek PO, druhy jednotek PO, kategorie jednotek PO, akceschopnost, organizační a operační řízení) 30 ANO ANO
1.3. T principy plošné pokrytí jednotkami PO, požární poplachový plán kraje, předurčenost jednotek PO 30 ANO ANO
1.4. T integrovaný záchranný systém 30 ANO ANO (viz 1.1.)
1.5. T vnitřní organizace konkrétní jednotky SDH obce nebo SDH podniku 30 ANO  ANO
1.6. T orientace v zásahovém obvodu jednotky 30 ANO ANO
1.7. T/P komunikace v jednotce PO 30 ANO ANO
1.8. T úkoly člena dobrovolné jednotky ve vztahu k prostředkům speciálních služeb 30 ANO ANO (viz 1.5.)
1.9. T povinnosti a úkoly hasiče v jednotce PO na místě zásahu  30 ANO ANO (viz 1.7.)
Celkem hodin za předmět: 5    

2. 

OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTA HASIČE

2.1. T/P výstroj  hasiče, ochranné prostředky hasiče, ochranné vlastnosti a funkce 60 ANO ANO
2.2. T/P nastupování do vozidla při výjezdu jednotky, jízda k zásahu 30 ANO ANO
2.3. T/P vystupování z vozidla 30 ANO ANO
2.4. T způsob označování prostor s tlakovými nádobami, RA-látkami,   míst, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 30 ANO ANO
2.5. T způsob označování prostředků přepravujících nebezpečné látky 30 ANO ANO
2.6. T způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií 30 ANO ANO
2.7. T rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky, určení nebezpečí 30 ANO ANO
2.8. T principy ochrany zdraví na místě zásahu, nebezpečí na místě zásahu 240 ANO ANO - 2.8.1
ANO - 2.8.2
ANO - 2.8.3
ANO - 2.8.4
ANO - 2.8.5
ANO - 2.8.6
ANO - 2.8.7
ANO - 2.8.8
ANO - 2.8.9
ANO - 2.8.10
ANO - 2.8.11
ANO - 2.8.12
ANO - 2.8.13
ANO - 2.8.14
ANO - 2.8.15
ANO - 2.8.16
ANO - 2.8.17
ANO - 2.8.18
ANO - 2.8.19
ANO - 2.8.20
ANO - 2.8.21
ANO - 2.8.22
ANO - 2.8.23
Celkem hodin za předmět: 8    

K dalšímu využití:

 1. Návod k použití 1 (PDF, ochranný oděv)
 2. Návod k použití 2 (PDF, ochranný oděv)
 3. Návod k použití 3 (PDF, reflexní oděv)
 4. Návod k použití 4 (PDF, ochranné rukavice)
 5. Návod k údržbě 1 (PDF, ochranné obleky)
 6. Návod k údržbě 2 (PDF, ochranné obleky)
     

3.

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC

3.1. T transport osob 30 ANO ANO
3.2. T fyziologie dýchání, vliv zplodin hoření na organismus 30 ANO ANO
3.3. T základní životní funkce a jejich význam 60 ANO ANO - 3.3.1
ANO - 3.3.2
ANO - 3.3.3
3.4. P první pomoc při selhání základních životních funkcí 60 ANO ANO
3.5. T/P první pomoc při zevním krvácení 60 ANO ANO
3.6. T/P první pomoc při šoku, intoxikaci, popálení, poleptání,     zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku,   drobných poraněních, fyzickém vyčerpání, symptomy poranění páteře 60 ANO ANO - 3.6.1
ANO - 3.6.2
ANO - 3.6.3
ANO - 3.6.4
ANO - 3.6.5
ANO - 3.6.6
3.7. P znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné jednotky 60 ANO ANO
Celkem hodin za předmět: 6    

K dalšímu využití:

 1. Práva a povinnosti (PDF)
 2. ZZS (PDF)
 3. Základy anatomie a fyziologie (PDF)
 4. Základy vyšetření a priority vyšetření (PDF)
 5. Resuscitace (PDF)
 6. Podrobnější vyšetření (PDF)
 7. Šok a šokové stavy (PDF)
 8. Krvácení (PDF)
 9. Poranění pohybového aparátu (PDF)
 10. Náhlá postižení oběhového systému (PDF)
 11. Náhlé příhody neurologické (PDF)
 12. Akutní stavy u dětí (PDF)
 13. Polohování a imobilizace (PDF)
 14. Třídění velkého počtu raněných - START (PDF)
 15. Doporučené postupy resuscitace (PDF)
 16. Návod k obsluze - nosítka SKED (PDF)
 17. Sestřih - nosítka (VIDEO MP4)
     

4.

POŽÁRNÍ PREVENCE

4.1. T hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti) 120 ANO ANO
4.2. T požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry otvorů
4.3. T únikové a zásahové cesty, evakuační a požární výtahy
4.4. T požárně-bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOTK)
4.5. T odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor
4.6. T zařízení pro zásobování požární vodou
4.7. T zásady ochrany stop a důkazů pro zjištění příčin požárů 60 ANO ANO
4.8. T základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany
Celkem hodin za předmět: 3    

5. 

POŽÁRNÍ TAKTIKA

5.1. T hoření, rozvoj požáru, přerušení hoření 30 ANO ANO
5.2. T hasební látky, aplikace hasební látky 60 ANO ANO
5.3. T zplodiny hoření, účinky kouře, odvětrání objektu  30 ANO ANO
5.4. T ohnisko požáru, cesty šíření požáru 30 ANO ANO
5.5. T organizace řízení zásahu 30 ANO ANO
5.6. T záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob 30 ANO ANO
5.7. T záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany zvířat 30 ANO ANO
5.8. T průzkum, pohyb v neznámém prostředí 30 ANO ANO
5.9. T záchranné práce na vodě 30 ANO ANO
Celkem hodin za předmět: 5    

6.

TECHNICKÝ VÝCVIK 

6.1. T/P přívodní hadicové vedení a čerpání vody  60 ANO ANO
6.2. T/P dopravní a útočné hadicové vedení  180 ANO ANO - 6.2.1
ANO - 6.2.2
ANO - 6.2.3
ANO - 6.2.4
ANO - 6.2.5
ANO - 6.2.6
ANO - 6.2.7
ANO - 6.2.8
ANO - 6.2.9
ANO - 6.2.10
6.3. T/P použití přenosných žebříků 60 ANO ANO
6.4. T/P uzly - použití uzlů, kotevní body, bezpečnostní zásady 60 ANO

ANO - 6.4.1

ANO - 6.4.2

ANO - 6.4.3

6.5. T/P jištění, polohování, sebezáchrana slaněním, prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách jednotky SDH obce, jednotka SDH obce vs. "výšky" apod. 60 ANO ANO - 6.5.1
ANO - 6.5.2
ANO - 6.5.3
ANO - 6.5.4
ANO - 6.5.5
ANO - 6.5.6
Celkem hodin za předmět: 7    tory/
      Rezerva velitele jednotky PO, opakování: 6    
      Celkem hodin za ZOP: 40    
K dalšímu využítí (oblast práce ve výšce a nad volnou hloubkou - VIDEA k prezentacím apod.):
1. Jištění:
1_1_jistící_stanoviště_ze_země (VIDEO MP4)
1_2_jištění_PLS_ruka_v_karabině (VIDEO MP4)
1_3_jištění_PLS_nezajištěná_karabina (VIDEO MP4)
1_4_kotevní_štadn_špatné (VIDEO MP4)
1_5_lezení_jen_sedák (VIDEO MP4)
1_6_lezení_jeřáb (VIDEO MP4)
1_7_lezení_jištění_PLS_špatná_karabina (VIDEO MP4)
1_8_lezení_špatné_navázání_sedák (VIDEO MP4)
1_9_lezení_špatné_postroje_lezení (VIDEO MP4)
1_10_lezení_špatné_postroje (VIDEO MP4)
1_11_navázání_na_postroj (VIDEO MP4)
1_12_nepozorný_jistící_zamotané_lano (VIDEO MP4)
1_13_PLS_špatné_nabrání_karabiny_na_lom (VIDEO MP4)
1_14_špatné_provázání(VIDEO MP4)
1_15_účinky_pádu_na_jističe (VIDEO MP4)
1_16_účinky_pádu_naražení_překážka (VIDEO MP4)
1_17_účinky_pádu_nedobraný_druholezec (VIDEO MP4)
2. Kotevní body:
2_1_kotevní_bod_auto_zabrždění (VIDEO MP4)
2_2_nevhodné_kotevní_body (VIDEO MP4)
3. Polohování, sebejištění
3_1_karabina_na_lom (VIDEO MP4)
3_2_špatné_kotevní_body (VIDEO MP4)
3_3_špatné_zapnutí_opasku (VIDEO MP4)
3_4_zamezení_vstupu_střecha_nebezpečné_zony (VIDEO MP4)
3_5_zamezení_vstupu_střecha (VIDEO MP4)
4. Prostředky_výšky 
4_1_balení_lana (VIDEO MP4)
4_2_balení_lana (VIDEO MP4)
4_3_chránička (VIDEO MP4)
4_4_karabina_zámek (VIDEO MP4)
4_5_kontrola_karabiny (VIDEO MP4)
4_6_kontrola_lana (VIDEO MP4)
4_7_kontrola_postroje (VIDEO MP4)
4_8_kontrola_postroje (VIDEO MP4)
4_9_lano_přes_hranu_přeříznutí_lana (VIDEO MP4)
4_10_lano (VIDEO MP4)
4_11_PLS_přes_zámek (VIDEO MP4)
4_12_PLS_otevřená_karabina (VIDEO MP4)
4_13_polohování_karabina_na_lom (VIDEO MP4)
4_14_působení_okolí_na_PVVH (VIDEO MP4)
5. Rizika
5_1_jistič_zamotané_lano (VIDEO MP4)
5_2_jištění_PLS_nezajištěná_karabina (VIDEO MP4)
5_3_jištění_ruka_v_PLS (VIDEO MP4)
5_4_kotevní_štand_špatné (VIDEO MP4)
5_5_lano_přes_hranu_přeříznutí_lana (VIDEO MP4)
5_6_lezení_jen_sedák (VIDEO MP4)
5_7_lezení_jištění_PLS_špatná_karabina (VIDEO MP4)
5_8_lezení_pád_nedobrané_lano (VIDEO MP4)
5_9_lezení_pád_náraz_o_překážku (VIDEO MP4)
5_10_lezení_špatné_navázání_sedák (VIDEO MP4)
5_11_lezení_špatné_postroje_lezení (VIDEO MP4)
5_12_lezení_špatné_postroje (VIDEO MP4)
5_13_lezení_špatné_provázání (VIDEO MP4)
5_14_nevhodné_kotevní_body (VIDEO MP4)
5_15_PLS_špatné_namáhání_karabiny_na_lom (VIDEO MP4)
5_16_polohování_karabina_na_lom (VIDEO MP4)
5_17_slanění_dlouhý_prusík (VIDEO MP4)
5_18_slanění_nezajištěná_karabina (VIDEO MP4)
5_19_slanění_převracení_v_okně (VIDEO MP4)
5_20_slanění_ruka_v_osmě (VIDEO MP4)
5_21_špatné_založení_lana_do_osmy (VIDEO MP4)
5_22_špatně_založený_PLS_do_karabiny (VIDEO MP4)
5_23_špatné_zapnutí_pásu (VIDEO MP4)
5_24_vyslanění_z_lana_bez_uzlu_na_konci (VIDEO MP4)
5_25_vyslanění_z_lana_nestejné_konce_lan5 (VIDEO MP4)
5_26_zachycení_pádu_účinky (VIDEO MP4)
5_27_zamotání_lana_při_slanění (VIDEO MP4)
6. Slanění
6_1_ID_se_samoblokující_funkcí (VIDEO MP4)
6_2_kravák_N (VIDEO MP4)
6_3_lano_přes_hranu_přeříznutí_lana (VIDEO MP4)
6_4_nevhodné_kotevní_body (VIDEO MP4)
6_5_osma_bez_samoblokující_funkce (VIDEO MP4)
6_6_rybářský_uzel (VIDEO MP4)
6_7_slanění_dlouhý_prusík (VIDEO MP4)
6_8_slanění_nezajištěná_karabina (VIDEO MP4)
6_9_slanění_převracení_v_okně (VIDEO MP4)
6_10_slanění_ruka_v_osmě (VIDEO MP4)
6_11_správné_založení_lana_do_osmy (VIDEO MP4)
6_12_špatné_založení_lana_do_osmy (VIDEO MP4)
6_13_špatně_založený_PLS_do_karabiny (VIDEO MP4)
6_14_vyslanění_z_lana_bez_uzlu_na_konci (VIDEO MP4)
6_15_vyslanění_z_lana_nestejné_konce_lan (VIDEO MP4)
6_16_zamotání_lana_při_slanění (VIDEO MP4)
6_17_zaseknutí_osmy (VIDEO MP4)
7. Uzly
7_1_beznap (VIDEO MP4)
7_2_je_očko_a_VU (VIDEO MP4)
7_3_kravák_N (VIDEO MP4)
7_4_LS (VIDEO MP4)
7_5_obecně_uzly (VIDEO MP4)
7_6_osm (VIDEO MP4)
7_7_PLS_špatně (VIDEO MP4)
7_8_poviční_LS (VIDEO MP4)
7_9_prusik_N (VIDEO MP4)
7_10_rybářský_uzel (VIDEO MP4)
7_11_špatně_založený_PLS_do_karabiny (VIDEO MP4)
7_12_uiaa (VIDEO MP4)