Samočinné stabilní hasící zařízení - funkce, rozdělení, normativa | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Samočinné stabilní hasící zařízení - funkce, rozdělení, normativa

Tato přednáška se úvodu zabývá rozdělením samočinných hasicích zařízení, základní legislativou a technickou normativou. V dalších částech je popsáno fungování sprinklerového stabilního hasicího zařízení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Samočinné stabilní hasicí zařízení, sprinklerové stabilní hasicí zařízení, sprinkler, doplňkové sprinklerové hasicí zařízení, polostabilní sprinklerové hasicí zařízení, K faktor, soustava mokrá, soustava suchá, soustava předstihová.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Rybář, P.: Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum. Ostrava. 2011.
  • Kratochvíl, V.; Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Změna Z3/2013.
  • ČSN EN 12845+A2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.