První pomoc | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

První pomoc

První pomoc na místě zásahu (dále jen „první pomoc“) jsou nezbytné úkony a opatření prováděné jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) při ohrožení života nebo postižení zdraví osob na místě zásahu. Účelem první pomoci je omezení rozsahu a důsledků tohoto ohrožení či postižení,

První pomoc se dále dělí na:

  • základní první pomoc je soubor základních zdravotnických úkonů a opatření, která lze provést s  prostředky první pomoci ve vybavení jednotek PO,
  • technická první pomoc jsou opatření prováděné jednotkou PO odstraňující zevní fyzikální příčiny ohrožující život nebo zdraví člověka a zajišťující základní podmínk k poskytnutí první pomoci. Jedná se zejména o vyproštění a transport osob,
  • odborná zdravotnická první pomoc je přednemocniční neodkladná péče včetně transportu do zdravotnického zařízení, zajišťovaná zpravidla zdravotnickou záchrannou službou (dále jen „ZZS“).

Jednotka PO poskytuje první pomoc na základě rozhodnutí velitele zásahu a ten také rozhoduje o rozsahu a prioritách poskytnutí první pomoci jednotlivým osobám na místě zásahu.
Po příjezdu ZZS na místo zásahu postupuje jednotka PO při poskytování první pomoci v souladu s pokyny posádky ZZS a jejího vedoucího (vedoucího lékaře).

Další podrobnosti jsou uvedeny v pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 11/2013 ze dne 19. února 2013, k činnosti jednotek požární ochrany při poskytování první pomoci na místě zásahu.

Pravidelná odborná příprava pro poskytování první pomoci na místě zásahu se organizuje a provádí minimálně v rozsahu osnovy uvedené v části 9 přílohy č. 1 pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 4/2021, ze dne 9.2.2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Pravidelnou odbornou přípravu příslušníků vedou příslušníci se zdravotnickým vzděláním nebo absolventi specializačního kurzu Neodkladná zdravotnická pomoc. Jejich odborná příprava probíhá za použití učebních textů NZP.

Určení členové dobrovolných jednotek absolvují kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO v rozsahu 16 hodin.

Pravidla pro používání rozeznávacích znaků (červený kříž, aj.) ke stažení zde

Výukové prezentace pro kurz NZP (každou prezentaci otevřete ve formátu pdf kliknutím na její název):

- Anatomie (1.2.2023)

- Vzdělávání, výukové materiály (1.2.2023)

- Vybavení hasičů pro poskytování PP (1.2.2023)

- ZZS (1.2.2023)

- Vyšetření osob, priority ošetření (1.2.2023)

- Resuscitace (1.2.2023)

- Resuscitace - děti (1.2.2023)

- AED (1.2.2023)

- AED - LIFEPAK 1000 (1.2.2023)

- Polohování (1.2.2023)

- Transport (1.2.2023)

- Krvácení (1.2.2023)

- Šokové stavy (1.2.2023)

- Akutní stavy - dětí (1.2.2023)

- Pohybová poranění (1.2.2023)

- START (1.2.2023)

- Popáleniny, omrzliny (1.2.2023)

- Neúrazové urgentní stavy (1.2.2023)

- Vyprošťování u DN (1.2.2023)

- Pánevní pás (1.2.2023)

- Škrtidlo (1.2.2023)

- Kyslík (1.2.2023)