Jednotky SDH obcí | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky SDH obcí

Odborná způsobilost členů - osnovy kurzů

Nové - změna systému vzdělávání členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (zavedení e-learningové formy vzdělávání velitelů a strojníků, dále změny v odborné přípravě k získání nebo prodloužení způsobilosti apod.).

Nové: MV-GŘ HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Pokyn naleznete ZDE.

Jednotky SDH obcí/podniků - výkon služby

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání (Činnost v JSDH obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v JSDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. Činnost v JSDH vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.) a je jedním z druhů jednotek požární ochrany (§ 65). JSDH obce ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje v samostatné působnosti na úseku požární ochrany obec (§ 29).

________________________________________________________________________________________________________

Strojní služba u jednotek SDH obcí

Ná základě bakalářské práce Bc. Lukáše Žejdlíka jsme s jeho souhlasem připavili výukový materiál pro strojníky jednotek PO SDH obcí. Zpracovaný materiál týkající se problematiky strojní služby, požární techniky, CAS či čerpadel ve formě .pdf naleznete ZDE.
 

Vyhodnocení odborné přípravy

Vyhodnocení odborné přípravy jednotek SDH obcí za rok 2011 ve formě .pdf naleznete ZDE.

Hasič

Technik OOb

Strojník

Normy znalostí členů jednotky SDH obce

Norma znalostí pro funkci velitel je umístěna ZDE.


Norma znalostí pro funkci strojník je umístěna ZDE.


Norma znalosí pro funkci technik OOb je umístěna ZDE.


Norma znalostí pro funkci hasič je umístěna ZDE.

Stránky