Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Metodika činností jednotek PO ve výšce a nad volnou hloubkou (VVH) (dále jen "metodika") je průlomově zpracovávaná na novém didaktickém konceptu internetových stránek a mobilní aplikace.
Jednotlivé části Metodiky jsou vytvářeny v období 2021-2022. Finálně se tedy jedná o komplexní metodický materiál na elektronické platformě webové aplikace pro systém Android a IOS a webových stránek (www.roperescue.cz) popisující všechny tři kategorie činností ve VVH u jednotek PO - základní činnost ve VVH,  rozšířenou činnost ve VVH a speciální činnost ve VVH.

Řád výkonu služby

Elektromobilita

 

Evakuace elektrovozidel z prostor ztěžujících hasební zásah

Manipulace úvodní karta

Stránky